Junior Research Fellows

Balogh Péter Vajk

Shekinah-portré-003He is a law student at Eötvös Loránd University (ELTE). Currently he is an intern at a law firm whose main profile is civil law. His fields of research are: law of co-operatives, relationship between law and economy, connection between law and the Catholic Social Teaching.

*

Joghallgató az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. Jelenleg egy polgári joggal foglalkozó ügyvédi irodában gyakornok. Kutatási területe:  szövetkezeti jog, jog és gazdaság kapcsolata, a Katolikus Egyház Társadalmi Tanítása és a jog kapcsolata .

***

Dutka Bernadett

Junior Research Fellow

Student Neerlandistic. She received a Bachelor’s degree in Dutch linguistics at the Faculty of Humanities of Eötvös Loránd University (ELTE) in 2016. In 2015 she participated for a semester in the Erasmus Programme at the Leiden University. She continued her Master’s degree in Dutch linguistics at the Faculty of Humanities of ELTE in 2016.

Her fields of research are: Dutch translations and theological hermeneutics

Néderlandisztika hallgató. Alapszakos tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Kar néderlandisztika szakán végezte 2013 és 2016 között. 2015-ben az Erasmus program keretein belül egy szemesztert tanult a Leideni Egyetemen. Mesterszakos tanulmányait 2016-ban kezdte meg az ELTE Bölcsészettudományi Kar néderlandisztika szakán.

Kutatási területei: holland fordítások és teológiai hermeneutika.

***

Nagy Eszter

Shekinah-portré-002

Oriental Languages and Cultures (Arabian Studies) BA major and Communication and Media Studies minor at Eötvös Loránd University (ELTE).

Fields of research: interaction between Muslim and Christian cultures, relationship between theology and fashion theory.

*

Keleti nyelvek és kultúrák (arab) főszakos és kommunikáció- és médiatudomány minoros alapszakos hallgató az ELTE Bölcsészettudományi Karán.

Kutatási területe: muszlim és keresztény kultúrák közti párbeszéd, teológia és divatelmélet kapcsolata.